Per què és important realitzar un projecte de Home Staging abans de publicar un habitatge a la venda?

Opportunitas Agency

Si ets un venedor de propietats immobiliàries, probablement t'hagis fet aquesta pregunta en alguna ocasió.

La resposta és simple: el Home Staging és una tècnica de màrqueting immobiliari que permet millorar l'aparença i funcionalitat d'una propietat per atraure més compradors, reduir el temps de venda i augmentar el preu de venda.

Existeixen dos nivells de Home Staging que pots considerar per optimitzar la venda de la teva propietat: virtual i real.

  1. En el nivell virtual, es crea un disseny de Home Staging virtual a partir dels plànols de la propietat. Això permet que els compradors puguin visualitzar la propietat en 3D, amb elements decoratius i mobiliari adaptats a cada espai, abans de visitar-la en persona. L'avantatge d'aquest nivell de Home Staging és que permet generar un impacte visual que atrau més compradors potencials i redueix el temps entre la publicació de la propietat i la signatura de la compravenda.
  2. En el nivell real, es realitza una actualització funcional de la propietat mitjançant el pintat, canvi de mobiliari i la col·locació d'elements decoratius. Això permet millorar l'aparença i funcionalitat de la propietat, generant una sensació d'amplitud i lluminositat que atrau més compradors i augmenta el valor percebut. L'avantatge d'aquest nivell de Home Staging és que permet elevar el preu de venda o minimitzar qualsevol objecció i petició de descompte durant la negociació.

 

En tots dos nivells, l'optimització dels elements estètics (virtuals i físics) de l'habitatge genera una reducció dràstica en el temps des de la publicació fins a la signatura de la compravenda de l'immoble, a més d'augmentar el valor percebut d'aquesta propietat. Això permet elevar el preu de venda o minimitzar qualsevol objecció i petició de descompte durant la negociació.

 

En conclusió, el Home Staging és una tècnica de màrqueting immobiliari molt efectiva per optimitzar la venda d'una propietat. En invertir en una actualització funcional i estètica de la teva propietat, pots atraure més compradors, reduir el temps de venda i augmentar el preu de venda. Si desitges vendre la teva propietat de manera ràpida i efectiva, considera realitzar un projecte de Home Staging abans de publicar-la en portals immobiliaris o treure-la a la venda al mercat.