Informació sobre Protecció de Dades

 

 

  1. Dades relatives al Responsable

Responsable Tractament   - Entitat: NUGA MED INVERSIONES SL   - CIF de l' entitat: B66874595 - direcció de l'entitat: AVENIDA SANT ESTEVE, 37 3 PTA.3. 08402, GRANOLLERS (BARCELONA) - Email de l' entitat: comercial@opportunitasagency.com  - Responsable del tractament: CARMEN NÚÑEZ BASCUÑANA  - Telèfon del Responsable del tractament: +34 699 930 596   - Direcció email del Responsable del tractament:  comercial@opportunitasagency.com

 

  1. Finalitats

En compliment del que disposa el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals, l'informem que, depenent de la relació que tingui amb nosaltres, a NUGA MED INVERSIONES SL tractem les dades que ens facilita per a alguna, o totes, les següents finalitats:

  • Tramesa d' informació comercial de l' entitat mitjançant correu postal, correu electrònic o altres

 

  1. Termini de conservació de les dades

Les seves dades seran conservades en un temps segons contracte, comercial o d' un altre tipus amb la nostra entitat, demani la seva supressió, així mateix les dades seran emmagatzemades el temps necessari per complir les obligacions legals.

 

  1. Legitimació

La base legal per al tractament de les teves dades rau per:

  • Consentiment inequívoc

 

  1. Destinataris

Les seves dades personals seran comunicades a tercers en els següents supòsits:

  • No comparteixo les dades amb tercers.

 

  1. Drets

Té dret a obtenir confirmació sobre si a NUGA MED INVERSIONES SL estem tractant dades personals que li concerneixen, o no.

Així mateix, té dret d'accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s'escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en el qual únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

Addicionalment, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podrà exercir el dret d'oposició  al tractament de les seves dades. NUGA MED INVERSIONES SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l' exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, pot exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Alternativament, també es pot adreçar a nosaltres mitjançant correu postal a la següent adreça: AVENIDA SANT ESTEVE, 37 3 PTA.3. 08402, GRANOLLERS (BARCELONA) adjuntat una fotocòpia del DNI, per a la certesa de la seva identitat. Recordeu facilitar la major informació possible sobre la seva sol·licitud: Nom i cognoms, adreça de correu electrònic que utilitza per al compte o portal objecte de la teva sol·licitud.

Finalment, l'informem que pot dirigir-se davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les teves dades personals.

 

  1. Política de cookies

Per conèixer les cookies que utilitzem a la nostra pàgina, recordeu que pot accedir a la nostra Política de Cookies a través del següent enllaç política de cookies.